Medlemsförsäkring

Diagnos försäkring

Pappers avd 108:s Medlemsförsäkringar 2021

 Försäkrings info,statistik

Försäkringsrågivare Pappers avd 108

Klicka här för med information

 

Föräldrapenningtillägg

Den här försäkringen, Föräldrapenningtillägg (FPT), är ny och började gälla från den 1 januari 2014.

Den lämnar kompletterande ersättning när du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan.

Föräldrapenningtillägg