Helen

Märke huvudskyddsombud

Helen Wallander

 

Skyddsombud Avdelning

Håkan Berglund

Erättare HSO/Skiftinst.

Robert Bergqvist Renseri
Jimmy Westman Torkmaskinsal
Micaela Söderlind Automation
Jonny Mybrand Bygg/Bax
Johan Elander/Jonatan Söderlund
Indunstning
Jonny Sjöström Renseri
Marine Holmgren/Felix Österlund Ångcentral
Kenneth Berglund Automation
Anneth Berglund Háls Förråd
Lina Bergius 
Etanol
Bertil Barremo Centralverkstad
Daniel Wiberg Driftslaboratorium
Åsa Berglund/Robin Arnkvist Blekeri
Christian Wigh/Robert Eriksson Torkmaskinsal
Michael Lundgren/Patrik More'n Kokvätskeberedning
 Sara Åberg Transport
  Christian Westman/Joachim Jakobsson

Kokeri

  Daniel Holmberg/Mathias Ågren Lignin
  Lars Höglund Torkmaskinsal
  Daniel Skogman Ångcentral
  Stefan Svensson  Skydd & Säkerhet
  Arkadiusz Grzelczak Pumpstation/Sluss
  Stefan Bylund Kokvätskeberedning